logo-img

Thông báo

Bài học

Tin tức

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp
678 17/10/2023 10:36:08
Vì sao giữa vạn ngôn ngữ, Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng?

Vì sao giữa vạn ngôn ngữ, Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng? Đó là vì Tiếng Anh là ngôn ngữ đơn giản. Tiếng Anh sử dụng bảng chữ cái La-tinh, không có thanh sắc v&a...

Register ZALO