logo-img

Thông báo

Xem HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI (dành cho Thí sinh ) – tại đây
Xem HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC PHÒNG THI (dành cho giáo viên) – tại đây
Thời gian: 174 Phút
Số câu: 13 Câu
IELTS - LISTENING - SECTION 1
IELTS - LISTENING - SECTION 2
IELTS - LISTENING - SECTION 3
IELTS - LISTENING - SECTION 4
IELTS - READING - PASSAGE 1
IELTS - READING - PASSAGE 2
IELTS - READING - PASSAGE 3
IELTS - WRITING - TASK 1
IELTS - WRITING - TASK 2
IELTS - SPEAKING - PART 1
IELTS - SPEAKING - PART 2
IELTS - SPEAKING - PART 3
Thời gian: 60 Phút
Số câu: 46 Câu
TN THPT - Dạng PHÁT ÂM
TN THPT - Dạng TRỌNG ÂM
TN THPT - Dạng CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
TN THPT - Dạng TỪ ĐỒNG NGHĨA
TN THPT - Dạng TỪ TRÁI NGHĨA
TN THPT - Dạng ĐỌC ĐIỀN
TN THPT - Dạng GIAO TIẾP
TN THPT - Dạng CÂU ĐỒNG NGHĨA
TN THPT - Dạng KẾT HỢP CÂU
TN THPT - Dạng TÌM LỖI SAI
TN THPT - Dạng ĐỌC HIỂU
Thời gian: 90 Phút
Số câu: 36 Câu
TN THCS - Dạng PHÁT ÂM
TN THCS - Dạng TRỌNG ÂM
TN THCS - Dạng TÌM LỖI SAI
TN THCS - Dạng HOÀN THÀNH CÂU
TN THCS - Dạng HOÀN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI, GIAO TIẾP
TN THCS - Dạng ĐỌC, HIỂU NỘI DUNG BIỂN BÁO, HÌNH ẢNH
TN THCS - Dạng TỪ ĐỒNG NGHĨA
TN THCS - Dạng TỪ TRÁI NGHĨA
TN THCS - Dạng ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
TN THCS - Dạng CHỌN TỪ HOÀN THÀNH ĐOẠN VĂN
TN THCS - Dạng CÂU ĐỒNG NGHĨA
TN THCS - Dạng WORD FORM
TN THCS - Dạng VIẾT - SẮP XẾP TỪ/CỤM TỪ THÀNH CÂU CÓ NGHĨA
TN THCS - Dạng VIẾT LẠI CÂU KHÔNG THAY ĐỔI NGHĨA