logo-img

Thông báo

Bài học

Nội dung

VMIED cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn học. Bạn vui lòng đọc bản "Chính sách bảo mật" dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà VMIED thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn học:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin


VMIED thu thập thông tin cá nhân của bạn học trên cơ sở bạn học tự khai báo thông tin nhằm đăng ký tài khoản hoặc mua sản phẩm trực tuyến trên website https://tienganhgiadinh.com/. Thông tin thu thập bao gồm:

Đăng ký tài khoản: Họ tên, email, số điện thoại.

Mua hàng trực tiếp không thông qua tài khoản: Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ.

VMIED thu thập thông tin cá nhân của bạn học nhằm mục đích:

+ Cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng cho bạn học.

+ Liên hệ, xác nhận thông tin đơn đặt hàng và mở tài khoản bài giảng Tiếng Anh cho bạn học.

+ Liên lạc, hỗ trợ bạn học trong các trường hợp bạn học khiếu nại.

+ Trả lời câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin theo yêu cầu của bạn học.

+ Đánh giá, phân tích thị trường và bạn học, kể cả hỏi ý kiến của bạn học về các các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng.


+ Gửi đến bạn học những thông tin khuyến mãi, ưu đãi, tri ân.

Phạm vi sử dụng thông tin

+ VMIED chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn học cho các mục đích quy định tại Mục 1 hoặc mục đích khác (nếu có) với điều kiện đã thông báo và được sự đồng ý của bạn học.

+ VMIED sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn học để gửi quảng cáo, giới thiệu dịch vụ và các thông tin có tính thương mại khác khi chưa được bạn học chấp thuận.

+ Bạn học hiểu và đồng ý rằng VMIED có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin bạn học theo yêu cầu/quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật. VMIED sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin trong trường hợp này.


Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn học sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ theo các phương thức liên lạc được thể hiện tại trang chủ của website hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của bạn học sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của VMIED.


Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

+ Thông tin cá nhân của bạn học có thể bị tiết lộ trong những trường hợp sau:
Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của Pháp luật.

+ Để vận chuyển hàng hóa đến bạn học và/hoặc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn đặt hàng.

+ Để bảo vệ VMIED và các bên thứ ba khác: VMIED chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn học và các bên thứ ba khác.

+ Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, VMIED sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn học. VMIED cam kết bảo vệ thông tin của bạn học, không mua bán thông tin cá nhân của bạn học cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của Pháp luật.


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin


Nếu bạn học có bất cứ câu hỏi nào về Chính sách này, bạn học có thể liên hệ với VMIED theo thông tin dưới đây:

Số điện thoại: 090 332 8995

Email: tranthilamthuy@gmail.com

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh


Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân


Bạn học có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn học trên website của VMIED và thực hiện việc chỉnh sửa theo nhu cầu của mình. VMIED cam kết chỉ cá nhân bạn học và VMIED mới có quyền tiếp cận, chỉnh sửa những thông tin này một cách hợp pháp.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của bạn học liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Các khiếu nại từ bạn học về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo sẽ được VMIED tiếp nhận thông qua các phương thức liên lạc tại Mục 5 Chính sách này. VMIED sẽ cử nhân sự có liên quan giải quyết khiếu nại của bạn học trong thời hạn 3 ngày làm việc (trừ Thứ 7 và Chủ nhật) kể từ thời điểm VMIED nhận được khiếu nại.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến (các) giao dịch thực hiện tại website VMIED sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không tự giải quyết, tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án cấp có thẩm quyền của Việt Nam.
VMIED chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn học tuân theo các quy định trong Chính sách bảo mật này.

Cơ sở dữ liệu trong Thông tin cá nhân được lưu trữ tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, thông tin cá nhân của bạn học cũng có thể được lưu trữ tại trụ sở chính của VMIED hay tại bất kỳ cơ sở sao lưu dữ liệu nào khác của VMIED tại từng thời điểm.
VMIED có thể cập nhật Chính sách bảo mật vào bất cứ lúc nào tuân theo quy định Pháp luật hoặc thay đổi trong việc vận hành của VMIED.

Register ZALO