logo-img

Thông báo

Bài học

Nội dung

Thời gian giao hàng: Sau khi xác nhận bạn học đã thanh toán đơn hàng, VMIED sẽ tiến hành mở hệ thống bài giảng Tiếng Anh để bạn học có thể học ngay trên Website.

Quy định giao hàng: Trong trường hợp bạn học mua thẻ học, VMIED sẽ tiến hành giao hàng (thẻ) theo thời gian đã thỏa thuận.

Nếu thông tin giao hàng (như email, số điện thoại…) do bạn học cung cấp sai hoặc không thể liên lạc được, hoặc không nhận được bất kì phản hồi nào từ phía bạn học, đơn hàng sẽ không còn hiệu lực và VMIED sẽ không chịu trách nhiệm về việc này.

Register ZALO