logo-img

Thông báo

Bài học

Nội dung

Ngay khi vào hệ thống bài giảng Tiếng Anh, bạn học vui lòng kiểm tra.

Trường hợp bài giảng có bất kỳ vấn đề nào vui lòng báo ngay cho VMIED để được kịp thời hỗ trợ, chi phí hoàn trả sẽ do các bên thỏa thuận.

Bài giảng Tiếng Anh không thuộc nhóm sản phẩm có thể bảo hành/bảo trì nên VMIED không áp dụng chính sách bảo hành/bảo trì đối với loại sản phẩm này.

Register ZALO