logo-img

Thông báo

Bài học

TIẾNG ANH THIẾU NHI

TIẾNG ANH THIẾU NHI

(Dành cho bé từ 3 – 7 tuổi làm quen với tiếng Anh)
Lưu ý: Nếu là em bé học khóa “Phát âm 44 âm IPA” vui lòng cho bé bắt đầu từ Unit 1 (Unit 0 là bài học tổng quát, chỉ dành cho Thầy Cô và Ba Mẹ tìm hiểu trước)
🍄 26 chữ cái tiếng Anh
🍄 Số đếm từ 1 – 20
🍄 26 chủ đề giao tiếp đơn giản giúp bé làm quen với tiếng Anh
🌼 25 âm đôi tiếng Anh
🌼 Số đếm từ 21 - 100
🌼 25 chủ đề giao tiếp hàng ngày cho bé làm quen với tiếng Anh
👉 Phát âm 44 âm IPA
👉 Phát âm 27 cụm âm tiếng Anh
👉 25 bài học và luyện phát âm Âm tiết - Trọng âm của từ - câu tiếng Anh
Register ZALO