logo-img

Thông báo

Bài học

PHÁT ÂM TỪ BẮT ĐẦU ĐẾN LƯU LOÁT

PHÁT ÂM TIẾNG ANH

TỪ BẮT ĐẦU ĐẾN LƯU LOÁT
Hãy học các khóa học Phát âm ở đây thật cẩn thận để gốc Tiếng Anh của bạn luôn vững!
👉 Phát âm 44 âm IPA
👉 Phát âm 27 cụm âm tiếng Anh
👉 25 bài học và luyện phát âm Âm tiết - Trọng âm của từ - câu tiếng Anh
Register ZALO