logo-img

Thông báo

ÔN VÀ LUYỆN THI IELTS – TOEIC – B1 – B2

ÔN VÀ LUYỆN THI IELTS – TOEIC – B1 – B2

(Dành cho người đã đạt trình độ Tiếng Anh từ lớp 6 trở lên học ôn và luyện theo chủ đề - chuẩn bị cho các kỳ thi)

PHÁT ÂM NÂNG CAO

👉 58 bài học và luyện phát âm từ - câu tiếng Anh
👉 Mỗi ví dụ gắn liền với video hướng dẫn của giáo viên bản ngữ

VOCABULARY

👉 34 chủ đề phổ biến trong cuộc sống và các kì thi
👉 Học từ gắn liền với hình ảnh, âm thanh và ví dụ trong câu

GRAMMAR

👉 22 chuyên đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh
👉 Bài học gắn liền với sơ đồ, ngữ cảnh
👉 Bài kiểm tra tự luyện sau mỗi bài học

SKILLS

👉 Nghe: 34 chủ đề phổ biến bằng video chạy chữ
👉 Nói: Luyện nói bằng phương pháp nói đuổi
👉 Đọc - hiểu và làm bài luyện theo 34 chủ đề
👉 Hướng dẫn viết theo 34 chủ đề và kĩ năng công việc

ĐỀ THI – YÊU CẦU CỦA BÀI THI IELTS

👉 Các dạng bài thi IELTS
👉 Bố cục và yêu cầu của bài thi
👉 Cách tính điểm bài thi

THI THỬ ONLINE

👉 Chủ động tự kiểm tra năng lực bất cứ lúc nào bạn muốn
👉 Đánh giá được năng lực ngay sau khi chọn “Nộp bài”
👉 Điều chỉnh ngay được kiến thức nhờ có Đáp án, giải thích khi chọn “In bài thi”
👉Theo dõi kết quả quá trình nhờ “Lịch sử làm bài” được lưu trong tài khoản