logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 5: Future 1

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

408

Bình luận

1

Ngày đăng bài

12/11/21 12:49:28

Mô tả

Unit 5: Future 1
(Vào Bài học để xem video và chi tiết bài học)

1. Lesson 1 - Thì tương lai đơn (Future Simple with "Will")

Giới thiệu về thì tương lai đơn sử dụng "Will"

♦ Thì tương lai đơn, còn được gọi là "Future Simple", là thì diễn tả hành động dự kiến trong tương lai. Nó thường được sử dụng để nói về dự đoán, quyết định hoặc lời hứa trong tương lai.

Dạng thức của thì tương lai đơn

♦ Dạng khẳng định: S + will + V

♦ Dạng phủ định: S + will not (won't) + V

♦ Dạng nghi vấn: Will + S + V?

[Xem chi tiết]

2. Lesson 2 - Thì tương lai gần (Future with "Going to")

Cách sử dụng thì tương lai gần với "Going to"

♦ Thì tương lai gần, còn được gọi là "Future with Going to", thường được sử dụng để nói về kế hoạch hoặc dự định trong tương lai, hoặc dựa trên dấu hiệu, tín hiệu hiện tại để đưa ra dự đoán.

Cấu trúc của thì tương lai gần với "Going to"

♦ Dạng khẳng định: S + am/is/are + going to + V

♦ Dạng phủ định: S + am/is/are + not + going to + V

♦ Dạng nghi vấn: Am/Is/Are + S + going to + V?

Phân biệt giữa thì tương lai đơn (Will) và thì tương lai gần (Going to): Thì tương lai đơn thường được sử dụng cho những hành động không có dấu hiệu, tín hiệu hiện tại. Trong khi đó, thì tương lai gần thường được sử dụng khi có dấu hiệu, tín hiệu hiện tại và thường dựa trên kế hoạch hoặc dự đoán được.

[Xem chi tiết]

 

 

 

Đánh giá người dùng

5

2 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 5: Future 1
 • Bài học
  2
 • Lượt xem
  408
 • Bình luận
  1
 • Đánh giá
 • Ngày
  12/11/2021 12:28:49
Register ZALO