logo-img

Thông báo

Unit 19: Trọng âm của từ kết thúc bằng –ion hoặc -ian

Unit 19: Trọng âm của từ kết thúc bằng –ion hoặc -ian

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

2807

Bình luận

0

Ngày đăng bài

25/05/21 08:36:31

Mô tả

Unit 19 - Trọng âm của từ kết thúc bằng –ion hoặc -ian

The stress of words ending in –ion or -ian

 

Các nội dung được học trong bài:

 1. Trọng âm của từ kết thúc bằng -ion 

Một số danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -ion vào sau động từ để chỉ khái niệm tương ứng.

 • Commemorate /kəˈmeməreɪt/ --> Commemoration /kəˌmeməˈreɪʃn/ 

Các danh từ có đuôi -ion, luôn có trọng âm chính ở âm tiết ngay trước đuôi đó.

 1. Trọng âm của từ kết thúc bằng -ian

Một số danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -ian vào sau các từ khác để chỉ nghề nghiệp hoặc quốc tịch.

 • Politics/ˈpɒlətɪks/ --> Politician/ˌpɒləˈtɪʃn/ 

(Xem thêm ví dụ và hướng dẫn trong bài học)

 1. EXERCISE and GAME 

 

 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 19: Trọng âm của từ kết thúc bằng –ion hoặc -ian
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  2807
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  25/05/2021 08:31:36