logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 1: Sound - /i/

Unit 1: Sound - /i/

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

404

Bình luận

0

Ngày đăng bài

01/11/21 11:32:36

Mô tả

Unit 1: Sound - /i/

How to pronounce /i/ sound

(xem video, quan sát khẩu hình và luyện tập phát âm)

1. How to pronounce /i/ (Cách phát âm âm /i/)

2. Phát âm /i/ trong một số từ (Pronouncing /i/ in the words)

3. Các dạng chính tả phổ biến của /i/ trong từ (Spelling)

4. Luyện tập theo mẫu: phát âm /i/ trong một số từ, câu 

Exercise

 1. Listen and repeat.
 2. Listen and write.
 3. Listen and match.
 4. Game and Let's sing. 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

2 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 1: Sound - /i/
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  404
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  01/11/2021 11:36:32
Register ZALO