logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 94: Phát âm đúng dạng rút gọn của câu

Unit 94: Phát âm đúng dạng rút gọn của câu

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

280

Bình luận

0

Ngày đăng bài

08/12/21 05:01:52

Mô tả

Unit 94: Phát âm đúng dạng rút gọn của câu

(xem video, quan sát khẩu hình và luyện tập phát âm)

 

Contraction (Dạng rút gọn)

1. Giới thiệu về dạng rút gọn

 • Dạng rút gọn trong tiếng Anh (contractions) được dùng trong trường hợp rút ngắn một từ bằng cách bỏ đi một hoặc một vài chữ cái. Người ta thường sử dụng dạng rút gọn này cho các trợ động từ.
 • Có thể nhận thấy, dấu (')là đặc điểm nhận dạng của các từ rút gọn. Dấu (')xuất hiện đúng vị trí của những chữ cái được lược bỏ.
 • Ví dụ:

You're always on my mind. (Anh luôntrong tâm trí em.)
You're everything to me. (Anh tất cả đối với em.) 
I'll love you till I die. (Em sẽ yêu anh cho tới lúc chết.) 
You're my hope(Anh hy vọng của em.) 
You're my pride.(Anh niềm tự hào của em.) 

-> Trong những câu trên ta thấy “You're” là dạng viết rút gọn của “You are” và “I'll” là dạng viết rút gọn của “I will”. Những dạng rút gọn như vậy được gọi là “contractions”.

2. Cách dùng

3. Một số dạng rút gọn thường gặp

 • Hai dạng rút gọn thường gặp: dạng khẳng định và dạng phủ định

Positive form
(Dạng khẳng định)

Negative form
(Dạng phủ định)

am 

'm 

am not

'm not 

are 

're 

are not

aren't 

is 

's

is not

isn't 

have

've

do not

don't 

has 

's

does not

doesn't 

would/ had

'd

cannot 

can't

will/ shall 

'll 

would not 

wouldn't 

4. Những dạng rút gọn khác

 • Một số dạng rút gọn khác mà chúng ta thường gặp ở phim, trong lời nhạc hay trong lúc giao tiếp

Full form
(Dạng đầy đủ)

Contraction
(Dạng rút gọn)

going to 

gonna

want to 

wanna 

isn't it 

innit 

don't you

dontcha/doncha

because 

'cos

and 

'n'

them 

'em

him 

'im

do you 

d'you

5. Exercise

 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 94: Phát âm đúng dạng rút gọn của câu
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  280
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  08/12/2021 05:52:01
Register ZALO