logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 2: Sound - /i:/

Unit 2: Sound - /i:/

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

360

Bình luận

0

Ngày đăng bài

01/11/21 11:14:38

Mô tả

Unit 2: Sound - /i:/

How to pronounce /i:/ sound

(xem video, quan sát khẩu hình và luyện tập phát âm)

1. How to pronounce /i/ (Cách phát âm âm /i/)

2. Phát âm /i:/ trong một số từ (Pronouncing /i:/ in the words)

3. Các dạng chính tả phổ biến của /i:/ trong từ (Spelling)

4. Luyện tập theo mẫu: phát âm /i:/ trong một số từ, câu 

Exercise

 1. Listen and repeat.
 2. Listen and write.
 3. Listen and match.
 4. Game and Let's sing. 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

2 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 2: Sound - /i:/
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  360
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  01/11/2021 11:38:14
Register ZALO