logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 21: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ese và -ee

Unit 21: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ese và -ee

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

2852

Bình luận

0

Ngày đăng bài

25/05/21 08:56:34

Mô tả

Unit 21 - Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ese và -ee

The stress of words ending in –ese or -ee

 

Các nội dung được học trong bài:

1. Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ese

Một số danh từ thường chỉ quốc tịch, được hình thành bằng cách thêm đuôi -ese vào sau danh từ riêng chỉ tên quốc gia đó. Các danh từ hoặc tính từ có đuôi -ese thường có trọng âm chính nhấn vào âm tiết chứa đuôi đó. Như vậy trọng âm chính của các từ chứa đuôi -ese nằm ở âm tiết cuối cùng.

China /ˈtʃaɪnə/ --> Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/

2. Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ee

Một số danh từ thường chỉ người được hình thành bằng cách thêm đuôi -ee vào sau các động từ. Các danh từ có đuôi -ee thường có trọng âm chính nhấn vào âm tiết chứa đuôi đó.

 • train/treɪn/ --> trainee/ˌtreɪˈniː/ 

(Xem thêm ví dụ và hướng dẫn trong bài học)

3. EXERCISE and GAME 

 

 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 21: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ese và -ee
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  2852
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  25/05/2021 08:34:56
Register ZALO