logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 20: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -al và -ic

Unit 20: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -al và -ic

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

1389

Bình luận

2

Ngày đăng bài

25/05/21 08:45:33

Mô tả

Unit 20 - Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -al và -ic

The stress of words ending in –al or -ic

 

Các nội dung được học trong bài:

1. Tính từ/ danh từ kết thúc bằng đuôi -al

Một số tính từ và danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -alvào sau danh từ hoặc động từ. Các tính từ hoặc danh từ có đuôi -alkhông làm thay đổi trọng âm của danh từ hoặc động từ gốc.

nation /ˈneɪʃn/ (n) --> national /ˈnæʃnəl/ (adj)

2. Tính từdanh từ kết thúc bằng đuôi -ic

Một số tính từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -ic vào sau các danh từ. Các tính từ có đuôi -ic luôn có trọng âm vào âm tiết ngay trước đuôi đó.

 • aqua/ˈækwə/ (n) --> aquatic/əˈkwætɪk/ (adj)

(Xem thêm ví dụ và hướng dẫn trong bài học)

 1. EXERCISE and GAME 

 

 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

2 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 20: Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -al và -ic
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  1389
 • Bình luận
  2
 • Đánh giá
 • Ngày
  25/05/2021 08:33:45
Register ZALO