logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 25: Trọng âm từ kết thúc bởi hậu tố -ful, -less

Unit 25: Trọng âm từ kết thúc bởi hậu tố -ful, -less

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

5331

Bình luận

0

Ngày đăng bài

25/05/21 08:52:38

Mô tả

Unit 25 - Trọng âm của từ kết thúc bởi hậu tố -ful, -less

Word stress ends with the suffix -ful, -less

 

Các nội dung được học trong bài:

1. Trọng âm của từ kết thúc bằng hậu tố -ful

Trong tiếng Anh Danh từ và động từ đều có thể thêm hậu tố -ful vào sau để tạo thành tính từ. Khi thêm hậu tố -ful vào sau từ gốc, vị trí âm tiết trọng âm chính không thay đổi.

use /juːz/  (v.) sử dụng --> useful /ˈjuːsfl/  (adj.) hữu dụng

color /ˈkʌlər/  (n.) màu sắc --> colorful /ˈkʌlərfl/  (adj.) nhiều màu sắc

2. Trọng âm của từ kết thúc bằng hậu tố -less

Hầu hết các từ khi thêm hậu tố -less tạo ra tính từ ý nghĩa trái ngược so với từ gốc. Khi thêm hậu tố -less vào sau từ gốc thì vị trí âm tiết trọng âm chính không thay đổi.

 • count/kaʊnt/  (v.) đếm --> countless/ˈkaʊntləs/  (adj.) không đếm xuể
 • passion/ˈpæʃn/  (n.) đam mê --> passionless/ˈpæʃnləs/  (adj.) không say mê
 • emotion/ɪˈməʊʃn/ (n.) sự cảm động --> emotionless/ɪˈməʊʃənləs/  (adj.) dửng dưng

(Xem thêm ví dụ và hướng dẫn trong bài học)

3. EXERCISE and GAME 

 

 

Bài học

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 25: Trọng âm từ kết thúc bởi hậu tố -ful, -less
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  5331
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  25/05/2021 08:38:52
Register ZALO