logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 5: Sound - /e/

Unit 5: Sound - /e/

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

363

Bình luận

0

Ngày đăng bài

01/11/21 11:38:41

Mô tả

Unit 5: Sound - /e/

How to pronounce /e/ sound

(xem video, quan sát khẩu hình và luyện tập phát âm)

1. How to pronounce /e/ (Cách phát âm âm /e/)

2. Phát âm /e / trong một số từ (Pronouncing /e/ in the words)

3. Các dạng chính tả phổ biến của /e/ trong từ (Spelling)

4. Luyện tập theo mẫu: phát âm /e/ trong một số từ, câu 

Exercise

 1. Listen and repeat.
 2. Listen and write.
 3. Listen and match.
 4. Game and Let's sing. 

Bài học

Đánh giá người dùng

0

0 Ratings
0%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 5: Sound - /e/
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  363
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  01/11/2021 11:41:38
Register ZALO