logo-img

Thông báo

Bài học

Topic 31: ASEAN

Topic 31: ASEAN

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

283

Bình luận

0

Ngày đăng bài

18/01/22 06:17:47

Mô tả

Topic 31: ASEAN

(Vào Bài học để xem hình, nghe âm thanh và luyện tập phát âm)

 

1. Lesson 1 - ASEAN

 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: Việt Nam

 • Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/: dân tộc Việt nam, tiếng Việt

 • Thai /taɪ/: người Thái, thuộc về Thái

 • ...

2. Lesson 2 - Being a part of ASEAN (n)

 • association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/(n.): hội, hiệp hội

 • progress /ˈprəʊɡres/ (n.): hiến chương

 • principle /ˈprɪnsəpl/ (n.): nguyên tắc

 • ...

 

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Topic 31: ASEAN
 • Bài học
  3
 • Lượt xem
  283
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  18/01/2022 06:47:17
Register ZALO