logo-img

Thông báo

Bài học

Topic 12: Relationships

Topic 12: Relationships

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

293

Bình luận

1

Ngày đăng bài

19/12/21 03:37:13

Mô tả

Topic 12: Relationships

(Vào Bài học để xem hình, nghe âm thanh và luyện tập phát âm)

 

1. Lesson 1 - Relationships (n)

 • appearance /əˈpɪərəns/ (n.): diện mạo, vẻ bề ngoài

 • argument /ˈɑːɡjumənt/ (n.): trạnh cải, tranh luận

 • achievement /əˈtʃiːvmənt/ (n.): thành tích, thành tựu

 • ...

2. Lesson 2 - Relationships (v, adj)

 • engage /ɪnˈɡeɪdʒ/(v.): thu hút (sự chú ý…), giành được (tình cảm…)

 • reconcile (with someone) /ˈrekənsaɪl/ (v.): làm hòa, giảng hòa 

 • break up (with someone) /breɪk ʌp/ (phr. v.): chia tay

 • ...

 

Đánh giá người dùng

5

1 Ratings
100%
0%
0%
0%
0%
image not found
Topic 12: Relationships
 • Bài học
  2
 • Lượt xem
  293
 • Bình luận
  1
 • Đánh giá
 • Ngày
  19/12/2021 03:13:37
Register ZALO