logo-img

Thông báo

Bài học

Unit 5: Trọng âm chính của từ có 3 âm tiết (âm tiết thứ nhất)

Unit 5: Trọng âm chính của từ có 3 âm tiết (âm tiết thứ nhất)

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

412

Bình luận

0

Ngày đăng bài

25/05/21 08:03:17

Mô tả

 

Unit 5 - Trọng âm chính của từ có 3 âm tiết (Âm tiết thứ nhất)

Main stress of 3 syllable words (First syllable)

 

Các nội dung được học trong bài:

1. Trọng âm chính của từ có 3 âm tiết nhấn vào âm tiết thứ nhất

Nhiều từ tiếng Anh có ba âm tiết cũng được nhấn trọng âm chính ở âm tiết thứ nhất (âm tiết đầu).

2. Tìm hiểu trọng âm của một số từ có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất

                             (Xem video hướng dẫn và lặp lại)

 • elephant /’elifənt/, 

 • wondeful /’ w˄ndəfl/;  

 • beautiful /’bju:tiful/; 

 • cinema /’sinimə/;             

3. EXERCISE and GAME

Bài học

Đánh giá người dùng

0

0 Ratings
0%
0%
0%
0%
0%
image not found
Unit 5: Trọng âm chính của từ có 3 âm tiết (âm tiết thứ nhất)
 • Bài học
  1
 • Lượt xem
  412
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  25/05/2021 08:17:03
Register ZALO