logo-img

Thông báo

Bài học

Topic 10: Hobbies and leisure

Topic 10: Hobbies and leisure

course-meta
Người học

Tổng lượt xem

327

Bình luận

0

Ngày đăng bài

16/12/21 07:14:22

Mô tả

Topic 10: Hobbies and leisure

(Vào Bài học để xem hình, nghe âm thanh và luyện tập phát âm)

1. Lesson 1 - Hobbies

 • surfing /ˈsɜːfɪŋ/ (n.): lướt sóng

 • ice-skating /aɪs ˈskeɪtɪŋ/ (n.): trượt băng

 • mountain climbing  /ˈmaʊntən ˈklaɪmɪŋ/ (n.): leo núi

 • ...

2. Lesson 2 - Leisure activities

 • leisure (time) /'leʒə(r) (taɪm)/ (n): thời gian rảnh rổi

 • making crafts /'meɪkɪŋ krɑːfts/ (n): đồ dùng thủ công

 • hang out /'hæŋ aʊt/ (phr. v.): tụ tập, đi chơi

  ...

  

Đánh giá người dùng

0

0 Ratings
0%
0%
0%
0%
0%
image not found
Topic 10: Hobbies and leisure
 • Bài học
  5
 • Lượt xem
  327
 • Bình luận
  0
 • Đánh giá
 • Ngày
  16/12/2021 07:22:14
Register ZALO